Veiligheidsonderzoek

Alle oorzaken in beeld
Mensen maken fouten en soms leidt dat tot incidenten en ongevallen. De handelingen die de mensen daarbij hebben uitgevoerd vinden altijd plaats in een bepaalde context. Soms was het een afwijkende situatie of onduidelijkheid, soms werkte de techniek niet mee. De context komt weer voort uit achterliggende oorzaken. Wij vinden de context van belang om te bepalen wat de omstandigheden zijn geweest waardoor mensen tot bepaalde handelingen over zijn gegaan.

De werkelijkheid ontrafelen
Adviesdienst Mens & Veiligheid onderzoekt de omstandigheden van ongewenste situaties en achterliggende oorzaken, zonder naar de schuldvraag te kijken. Alle invalshoeken en omstandigheden worden objectief in beeld gebracht. Met het volledige plaatje kunnen wij duidelijk maken wat de rol is geweest van alle direct en indirect betrokken partijen, zodat alle betrokkenen ervan kunnen leren. Wij doen dat objectief en onafhankelijk met een borging van de kwaliteit bij veiligheidsexpert Prof dr. Jop Groeneweg van de Universiteit Leiden.

Europese aanbesteding
In 2017 verwierf Adviesdienst Mens & Veiligheid de Europese aanbesteding voor de incidentonderzoeken van Rijkswaterstaat voor een periode van 4 jaar.