Rij- en vaartaakanalyse

Mensen maken fouten
In de ideale verkeerssituatie zijn wegen volledig selfexplaining. De weg is zo ingericht dat een gebruiker zonder het te beseffen steeds de juiste keuzes maakt op weg van A naar B. De realiteit is echter dat er veel misgaat onderweg, omdat mensen nou eenmaal verkeerde beslissingen nemen en fouten maken bij het uitvoeren van hun taken. In het ergste geval leidt dat tot een incident of ongeval.

Taakanalyse op maat
Opdrachtgevers vragen ons om mee te denken over de rol van de menselijke factor op de weg of op het water. Wij kunnen dit achterhalen door middel van een rij-of vaartaakanalyse op elk gewenst moment in de plan-, ontwerp-, aanleg- of beheerfase. Om mogelijke ongevallen en imagoschade te voorkomen adviseren wij: hoe eerder, hoe beter!

Van alle kanten bekeken
Onze aanpak begint met het maken van video-opnames van het te onderzoeken traject. We rijden of varen de route mee en brengen alle mogelijke probleemsituaties en risico’s die we onderweg tegenkomen in beeld. Wat is er onlogisch voor verkeersdeelnemers in dit stuk van het traject? Waar – en waarom – zullen ze een verkeerde beslissing nemen? Wat is er allemaal nodig om de route ‘vanzelf’ foutloos te kunnen afleggen?

Samen fouten voorkomen
We benaderen alle mogelijke situaties vanuit de menselijke factor. Het resultaat is een goed onderbouwd advies aan de opdrachtgever over slimme aanpassingen, waarmee de kans op gewenst gedrag en de veiligheid van de verkeersdeelnemers vergroot kan worden. De kwaliteit van de rij- en vaartaakanalyses borgen we bij Human Factors-expert Prof. dr. Jan Theeuwes van de VU Amsterdam.