Welkom bij Adviesdienst Mens & Veiligheid

Adviesdienst Mens & Veiligheid
Adviesdienst Mens & Veiligheid is een psychologisch adviesbureau op het gebied van Gedrag (Human Factors) en Veiligheid. We onderzoeken het gedrag van mensen in het verkeer en op de werkvloer en we brengen de gevolgen van hun gedrag in kaart. Bij de uitvoering van taken, zoals de rijtaak, vaartaak, bedientaak of een taak op de werkvloer gaat wel eens iets mis. Het is dan niet altijd meteen duidelijk waar dat aan ligt en wat er moet gebeuren. Ons doel: analyseren van het gedrag van mensen, zodat duidelijk wordt wat de aandachtspunten zijn om het gewenste en veiligste gedrag te bewerkstelligen.
Gedrag en veiligheid, daar adviseren wij u graag over.

Verkeerspsychologie
Wij zijn gespecialiseerd in verkeerspsychologisch onderzoek. We voeren rij- en vaartaakanalyses uit en we onderzoeken na een ernstig ongeval of meerdere incidenten welke menselijke factoren een rol hebben gespeeld.
Onduidelijk waarom er op een weg of vaarweg ongewenste situaties ontstaan? Wij ontrafelen de menselijke factor, benoemen de aandachtspunten en adviseren wat er moet gebeuren.

Menselijke factor en veiligheid
De mens is vaak de bepalende factor bij het ontstaan en het voorkomen van incidenten en ongevallen. Wij doen onderzoek naar de achterliggende oorzaken van ongewenste handelingen van mensen, zodat duidelijk wordt waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.
Leren van incidenten en ongevallen? Wij maken duidelijk waardoor ze ontstaan.