Over ons

 

MichelMichel Lambers is verkeers- en veiligheidspsycholoog. Hij deed jarenlang kennis en ervaring op in de industrie en bij de overheid. In 2008 richtte hij Adviesdienst Mens & Veiligheid op. Sindsdien werkt hij continu en gepassioneerd aan verkeers- en veiligheidsonderzoeken, met de menselijke factor als leidraad. Opdrachtgevers waarderen Michel om zijn betrouwbare analyses en zijn heldere uitleg van de onderzoeksresultaten. Als klanten na afloop reageren met “Aha, nooit geweten dat het zó in elkaar steekt”, is Michels missie geslaagd.

Er gaat in het verkeer nog teveel mis. Wij onderzoeken het menselijk falen zodat we kunnen voorkomen dat het in de toekomst opnieuw misgaat..”

 

 

JolandaJolanda Lambers-Plugge is als psycholoog verbonden aan Adviesdienst Mens & Veiligheid. Zij voert samen met Michel de onderzoeken uit en zorgt voor tijdige en eenduidige rapportages. Met een scherp oog voor detail waakt zij over de begrijpelijkheid van de output. Jolanda is daarnaast freelance werkzaam in het werkveld van de leerplicht.

Wij proberen aan te tonen aan hoe iets wérkelijk gebeurd is, los van de schuldvraag. Die objectiviteit vinden wij heel belangrijk.